Layihələr

Tətbiq zamanı GOST 5686-2012 tələblərinə uyğun tikilmiş Vəlvələçay üzərindəki körpünün dayağının təməlində yerləşən dəmir-beton qazılmış svayın statik təzyiqi ilə sıxılma yükü üçün qazılmış svayın statik sınaqları (sınaqları) “Azərtunelsutikinti” şirkəti tərəfindən “Bakı-Rusiya Federasiyasının Dövlət Sərhədinin Tikintisi” layihəsi

Tətbiq zamanı GOST 5686-2012 tələblərinə uyğun tikilmiş Vəlvələçay üzərindəki körpünün dayağının təməlində yerləşən dəmir-beton qazılmış svayın statik təzyiqi ilə sıxılma yükü üçün qazılmış svayın statik sınaqları (sınaqları) “Azərtunelsutikinti” şirkəti tərəfindən “Bakı-Rusiya Federasiyasının Dövlət Sərhədinin Tikintisi” layihəsi