Bakı-Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhəd Avtomobil Yolunun tikintisi

“Azərtunelsutikinti” MMC-nin “Bakı-Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhəd Avtomobil Yolunun tikintisi” layihəsi, körpünün dayağının bünövrəsində yerləşən dəmir-beton qazma-doldurma svayının statik təzyiq sınağının (sınaq proseduru) aparılması qaydası. Vəlvələçay üzərində QOST 5686-2012 tələblərinə uyğun tikilmişdir