İnşaatda testlərin aparılması

AZERTUNELSUTİKINTI tikinti xidmətlərinə daxildir aşağıdakı testlər və GPR sorğuları:
 - 2000 tona qədər svayların standart yük sınaqları.
 - Dinamik yüklərə görə svayların sınaqdan keçirilməsi.
 - Svay (paya) qüsurların ultrasəs müayinəsi ilə müəyyən edilməsi və axtarışı.
 - Torpağın geoloji strukturunun ətraflı tədqiqi.
 - Torpağın sıxlığının və kateqoriyasının təyini.
 - Gizli yeraltı kommunikasiyaların axtarışı (boru kəmərləri, kabel, kollektorlar, drenaj şəbəkələri) və tərifi mühəndislik şəbəkələrinin təkmilləşdirilməsi.
 - Beton konstruksiyaların, körpülərin, yolların yoxlanılması.
 - Dəmir-betonda müxtəlif qüsurların axtarışı və lokallaşdırılması tikinti konstruksiyaları (boşluqlar, yuvalar, çatlar və s.)
 - Gizli elektrik naqillərinin, kabellərin, fitinqlərin aşkarlanması beton konstruksiyalarda.
 - Yol və bünövrə qüsurlarının müəyyən edilməsi.
 - Yol səthinin laylarının qalınlığının və strukturunun müəyyən edilməsi.
 - Yol örtüyünün konstruksiyasının layihəyə uyğunluğuna nəzarət sənədlər.
 - Bünövrə plitələrinin qalınlığının, möhkəmliyinin və qüsurlarının təyini.

«Azərtunelsutikinti» şirkətinin «Bakı-Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun tikintisi» layihəsi zamanı Vəlvələçay üzərində inşa olunan körpünün dayağının bünövrəsində yerləşən dəmir-beton qazma-doldurma payasının GOST 5686-2012 tələblərinə uyğun statik-basqı sınağından keçirilməsi qaydası (test prosedurunu) və testin nəticələrı 

Картинки по запросу значок пдф