Dəmir-beton və polad məmulatlarının istehsalı

1. Yığma beton və dəmir -beton məhsulların istehsalı

- hidrotexniki tikinti üçün məhsullar

- mühəndisi qurğular üçün məhsullar

- sənaye binaları üçün məhsullar

- mülki və yaşayış binaları üçün məhsullar:

• təzyiqli və təzyiqsiz borular

• kanalizasiya, rabitə və elektrik təyinatlı quyular

• yol plitələri

• bütöv və boşluqlu payalar

• bünövrə elementləri

• zirzəmi divarları

• bina karkasının elementləri: sütunlar, divarlar, mərtəbəarası plitələr, pilləkanlar, meydançalar, fermalar, tirlər

• sahil bərkitmə elementləri

• iri həcmli bloklar:havalandırma blokları, lift şaftları, zibilötürən boru kəmərləri, sanitar kabinlər

• dəmir-beton rezervuarlar

• körpü və boru keçidləri elementləri

• dəmir yolu elementləri

• tunel elementləri

2.  Metal konstruksiyaların və məhsulların istehsalı

- mülki binaların və qurğuların konstruktiv elementləri

- sənaye binaların və qurğuların konstruktiv elementləri

- yol və nəqliyyat qurğuların konstruktiv elementləri

- rezervuarların, silosların və qazholderlərin konstruktiv elementləri

- boru kəmərlərin texnoloji xətlərin konstruktiv elementləri

- dirək strukturların, qüllələrin və bacaların konstruktiv elementləri

- elektrik ötürücü xətlərin və kabel daşıyıcı rəflərin konstruktiv elementləri 


3.  Ağac konstruksiyaların və məhsulların istehsalı və quraşdırılması

- mülki və istehsalat binaları və qurğular

- kənd təsərrüfatı binaları və qurğular

- dəmir-beton üçün qəliblər

- dekorativ oyma elementlər və mebel